Upravata za 2012/Church Board for 2012

The Church Board was elected in March 25 2012.

The board term is through Feb 28, 2013

Priest/Svestenik Tony

President/Presedatel Nikola Trpenovski

Vice-President 1/Pod-Presedatel 1 Vlade Petrovski

Vice-President 1/Pod-Presedatel 2 Trajce Ilievski

Secretary/Sekretar John Cvetkovski

Under Secretary/Zamenik Sekretar Dejan Trajkovski

Treasurer/Blagajnik Zaklina Trpenovski

Vice-treasurer/Zamenik Blagajnik 1 Sime Talevski

Vice-treasurer/Zamenik Blagajnik 2 Blagoja Jovaovski

Clenovi/Members Boris Nichoff, Ilce Musarevski, Kole Milenkov, Blaze Mickalovsk, Pavle Srbinovski, Vanco Kaikovski, Vlade Petrovski, Vasko Markovski, Zlate Stojcevski, Slave Pasevski

Control Commission/Kontrolna Komisija Mile Zabjanovski, Nikola Trajcevski

Diocese Delegate/Eparshiski Delegat Boris Nitchoff

You can email the church board at the following address [email protected]